Орн Нутгин буулһавр

Wikipedia-с

Түрүн нернь - ахр, хойрдгч - күцц. Тууҗин нерд - кирсивар бичсин.

Oрн нутгуд

193 орн нутгуд

 1. Австралмуд - Австралмудин Ниицән (en:Australia — Австралийский Союз)
 2. Өстрмүд - Өстрмүдин Орн (en:Austria — Австрийская Республика)
 3. Азермуд Азермудин Орн en:Azerbaijan — Азербайджанская Республика
 4. Арнагуд Арнагудин Орн (en:Albania— Республика Албания)
 5. Алҗрмуд Алҗрмудин Улс Орн en:Algeria — Алжирская Народная Демократическая Республика
 6. Анһлмуд Анһлмудин Орн en:Angola — Республика Ангола
 7. Андормуд Андормудин Нутг en:Andorra — Княжество Андорра
 8. Антигуд болн Барбуд en:Antigua and Barbuda — Антигуа и Барбуда
 9. Эрҗентуд Эрҗентудин Орн en:Argentina — Аргентинская Республика
 10. Хемшуд Хемшудин Орн en:Armenia — Республика Армения
 11. Апганмуд Сарта Апганмудин Орн en:Afghanistan — Исламская Республика Афганистан
 12. Багамуд Багамуд Арлин Ниицән en:Bahamas — Содружество Багамских Островов
 13. Бенгалмуд Бенгалмудин Улс Орн en:Bangladesh — Народная Республика Бангладеш
 14. Барбадосин Орн en:Barbados — Барбадос
 15. Бахрейнин Нутг en:Bahrein — Королевство Бахрейн
 16. Цаһанорсин Орн en:Belarus — Республика Белоруссия (Республика Беларусь)
 17. Белс Белсин Орн en:Beliz — Белиз
 18. Бельҗмуд Бельҗмудин Нутг en:Belgium — Королевство Бельгия
 19. Бенинмуд Бенинмудин Орн en:Benin — Республика Бенин
 20. Болгармуд Болгармудин Орн en:Bulgaria — Республика Болгария
 21. Боливмуд Дала Улста Боливмудин Орн en:Bolivia — Многонациональное Государство Боливия
 22. Босмуд Босмудин болн Херцегудин Орн en:Bosnia and Herzegovina — Босния и Герцеговина
 23. Ботсвамуд Ботсвамудин Орн en:Botswana — Республика Ботсвана
 24. Бразилмуд Ниицәтә Бразилмудин Орн en:Brazil — Федеративная Республика Бразилия
 25. Брунейгин Нутг en:Brunei — Государство Бруней-Даруссалам
 26. Буркинапасин Орн en:Burkina Faso — Буркина Фасо
 27. Бурунд Бурундин Орн en:Burundi — Республика Бурунди
 28. Бутанмуд Бутанмудин Нутг en:Bhutan — Королевство Бутан
 29. Вануһуд Вануһудин Орн en:Vanuatu — Республика Вануату
 30. Ватикан Балһсн en:Vatican — Ватикан
 31. Ик Бритиш Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг (Великобритания — Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
  1. Инглишин Таңһч en:England (Англия)
  2. Скотишин Таңһч en:Scotland (Шотландия)
  3. Вэлшин Таңһч en:Wales (Уэльс)
  4. Ар Гәәлгүдин Таңһч en:North Ireland (Северная Ирландия)
  5. Мэнин Арл en:Man (остров Мэн)
  6. Җерсин Арл en:Jersey (остров Джерси)
  7. Гөрнзин Арл en:Guernsey
 32. Хунһармуд Хунһармудин Орн en:Hungary — Венгерская Республика
 33. Венесулмуд Боливара Венесулмудин Орн en:Venezuela — Боливарианская Республика Венесуэла
 34. Зюнһара Тимормуд Зюнһара Тимормудин Улс Орн en:East Timor — Демократическая Республика Восточный Тимор
 35. Вьетд Вьетдин Орн en:Vietnam — Социалистическая Республика Вьетнам)
 36. Габонмуд Габонмудин Орн en:Gabon — Габонская Республика
 37. Гаһитуд Гаһитудин Орн en:Haiti — Республика Гаити
 38. Гайанмуд Ниитә Гайанмудин Орн en:Guyana — Кооперативная Республика Гайана
 39. Гамбуд Гамбудин Орн en:Gambia — Республика Гамбия
 40. Ганмуд Ганмудин Орн en:Ghana — Республика Гана
 41. Гватемалмуд Гватемалмудин Орн en:Guatemala — Республика Гватемала
 42. Гвинемуд Гвинмудин Орн en:Guinea — Гвинейская Республика
 43. Биса Гвинмудин Орн Гвинея-Бисау — en:Guinea Bissau
 44. Немш - Ниицәтә Немшин Орн (Германия — Федеративная Республика Германия)
 45. Ондурас - Ондурасин Орн en:Honduras (Гондурас — Республика Гондурас)
 46. Гренад Гренадин Орн en:Grenada — Гренада
 47. Грис - Грисин Орн en:Greece — Греческая Республика
 48. Гүрҗмүд - Гүрҗмүдин Орн en:Georgia — Республика Грузия
 49. Данус - Данскгин Нутг en:Denmark — Королевство Дания)
  1. Форойс Форойсин Арлс en:Farer Islands
  2. Гринлэнд Гринлэндин Арл en:Greenland
 50. Җибуд Җибудин Орнen:Djibouti
 51. Доминикин Ниицән en:Dominica Содружество Доминики
 52. Доминиканмуд Доминиканмудин Орн en:Dominican Republic — Доминиканская Республика
 53. Иҗибд Иҗибдин Араб Орн en:Egypt — Арабская Республика Египет
 54. Замбудин Орн en:Zambia Замбия — Республика Замбия
 55. Зимбабвудин Орн en:Zimbabwe Зимбабве — Республика Зимбабве
 56. Эсватини — Эсватиниин Нутг en:Eswatini — Королевство Эсватини
 57. Изралмудин Орн en:Israel Израиль — Государство Израиль
 58. Энед - Энедигин Орн (en:India — Республика Индия)
 59. Эндонес - Эндонесин Орн (en:Indonesia — Республика Индонезия)
 60. Хашимит Җордин Нутг en:Jordan Иордания — Иорданское Хашимитское Королевство
 61. Иракудин Орн en:Iraq Ирак — Республика Ирак
 62. Сарта Иранмудин Орн en:Iran Иран — Исламская Республика Иран
 63. Гәәлгүд - Гәәлгүдин Орн en:Ireland (Ирландия - Ирландия)
 64. Ислгуд - Ислгудин Орн en:Island (Исландия — Республика Исландия)
 65. Эспанмудин Нутг en:Spain Испания — Королевство Испания
 66. Италмудин Орн en:Italy Италия — Итальянская Республика
 67. Йеменмудин Орн en:Yemen Йемен — Йеменская Республика
 68. Ноһаномгудин Орн en:Capo Verde Кабо-Верде — Республика Кабо-Верде
 69. Хасгуд - Хасгудин Орн en:Kazakhstan (Казахстан — Республика Казахстан)
 70. Камбудин Нутг en:Cambodia Камбоджа — Королевство Камбоджа
 71. Камерудин Орн en:Cameroon Камерун — Республика Камерун
 72. Канад - Канадин Орн en:Canada (Канада — Канада)
 73. Һатарин Нутг en:Qatar Катар — Государство Катар
 74. Кенимудин Орн en:Kenya Кения — Республика Кения
 75. Кипруд - Кипрудин Орн en:Cyprus (Кипр — Республика Кипр)
 76. Буруд - Бурудин Орн en:Kyrgyzstan Киргизия — Киргизская Республика
 77. Кирибадин Орн en:Kiribati Кирибати — Республика Кирибати
 78. Китд - Китдин Улс Орн en:China (Китай — Китайская Народная Республика)
 79. Комормудин Арлин Ниицән en:Comoro Коморские Острова — Союз Коморских Островов
 80. Конһлмуд - Конһлмудин Орн en:Zaire (Конго — Республика Конго)
 81. Конһлмудин Улс Орн en:CongoДемократическая Республика Конго — Демократическая Республика Конго
 82. Коламбудин Орн en:Columbia Колумбия — Республика Колумбия
 83. Солңһудин Улс Орн en:North Korea КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика
 84. Солңһудин Орн en:Korea Южная Корея
 85. Костарикмудин Орн en:Costa Rico Коста-Рика — Республика Коста-Рика
 86. Котдивугармудин Орн en:Cote d Ivoire Кот-д’Ивуар — Республика Кот-д’Ивуар
 87. Кубанмудин Орн en:Cuba Куба — Республика Куба
 88. Кувейт - Кувейтин Нутг en:Kuwait (Кувейт — Государство Кувейт)
 89. Лаос - Лаосин Улс Орн en:Laos (Лаос — Лаосская Народно-Демократическая Республика)
 90. Латд - Латдин Орн en:Latvia (Латвия — Латвийская Республика)
 91. Лесот - Лесотин Нутг en:Lesotho (Лесото — Королевство Лесото)
 92. Либермудин Орн en:Liberia Либерия — Республика Либерия
 93. Лебанмудин Орн en:Lebanon Ливан — Ливанская Республика
 94. Либудин Аһу Социгализмин Араб Улс Орн en:Libya Ливия — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
 95. Литд - Литдин Орн en:Lithuania (Литва — Литовская Республика)
 96. Лихтенштейна Нутг en:Liechtenstein Лихтенштейн — Княжество Лихтенштейн
 97. Лүксин Балһсна Нутг en:Luxembourg Люксембург — Великое Герцогство Люксембург
 98. Морисин Орн en:Mauritius Маврикий — Республика Маврикий
 99. Сарта Маритдин Орн en:Mauritania Мавритания — Исламская Республика Мавритания
 100. Мадагаскармудин Орн en:Madagascar Мадагаскар — Республика Мадагаскар
 101. Масидин Орн en:Macedonia Македония — Республика Македония
 102. Малавудин Орн en:Malawi Малави — Республика Малави
 103. Малаймудин Орн en:Malaysia Малайзия — Малайзия
 104. Малудин Орн en:Mali Мали — Республика Мали
 105. Мальдивмудин Орн en:Maldives Мальдивы — Мальдивская Республика
 106. Малтдин Орн en:Malta Мальта — Республика Мальта
 107. Морокин Нутг en:Morocco Марокко — Королевство Марокко
 108. Маршал Арлин Орн en:Marshall Islands Маршалловы острова — Республика Маршалловы Острова
 109. Мексика Мексикудин Ниицәтә Орн Нутгуд en:Mexico — Мексиканские Соединенные Штаты
 110. Мозамбикудин Орн en:Mozambique Мозамбик — Республика Мозамбик
 111. Молдавмудин Орн en:Moldavia Молдавия — Республика Молдова
 112. Монакин Нутг en:Monaco Монако — Княжество Монако
 113. Моңһлмуд - Моңһлмудин Орн en:Mongolia (Республика Монголия)
 114. Мьянмудин Ниицән en:Myanmar Мьянма — Союз Мьянма
 115. Намибмудин Орн en:Namibia Намибия — Республика Намибия
 116. Наурмудин Орн en:Nauru Науру — Республика Науру
 117. Балвуд - Балвудин Улсин Ниицәтә Орн en:Nepal (Непал — Федеративная Демократическая Республика Непал)
 118. Нигер — Нигермудин Орн en:Niger Республика Нигер
 119. Нигерия — Нигермудин Ниицәтә Орн en:Nigeria Федеративная Республика Нигерия
 120. Недерленд-Недерлендин Нутг en:Netherlands (Нидерланды — Королевство Нидерландов)
 121. Никарагудин Орн en:Nicaragua Никарагуа — Республика Никарагуа
 122. Шинзелендин Орн en:New Zealand Новая Зеландия — Новая Зеландия
 123. Ноорс - Ноорскгин Нутг en:Norway (Норвегия — Королевство Норвегия)
 124. Ниицәтә Араб Нутгуд en:UAE ОАЭ — Объединённые Арабские Эмираты
 125. Оманин Нутг en:Oman Оман — Султанат Оман
 126. Сарта Паксин Орн en:Pakistan Пакистан — Исламская Республика Пакистан
 127. Паламудин Орн en:Palau Палау — Республика Палау
 128. Панамудин Орн en:Panama Панама — Республика Панама
 129. Папуһасин болн Шин Гвинемудин Орн en:Papua_New_Guinea Папуа — Новая Гвинея — Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея
 130. Парагаймудин Орн en:Paraguay Парагвай — Республика Парагвай
 131. Перумудин Орн en:Peru Перу — Республика Перу
 132. Полиш Польшин Орн en:Poland Польша — Республика Польша
 133. Португиш Португишин Орн en:Portugal Португалия — Португальская Республика
 134. Орс - Орсин Ниицән en:Russia (Россия — Российская Федерация)
 135. Руһандин Орн en:Rwanda Руанда — Республика Руанда
 136. Румудин Орн en:Romania Румыния — Румыния
 137. Салвадормудин Орн en:El Salvador Сальвадор — Республика Эль-Сальвадор
 138. Самомудин Орн en:Samoa Самоа — Независимое Государство Самоа
 139. Сан Маринмудин Орн en:San Marino Сан-Марино — Республика Сан-Марино
 140. Сан Томин болн Принсипин Арлин Улс Орн en:São Tomé and Príncipe Сан-Томе и Принсипи — Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи
 141. Саудовская Аравия Саудин Араб Нутг en:Saudi Arabia — Королевство Саудовская Аравия
 142. Сейшел Арлин Орн en:Seychelles Сейшелы — Республика Сейшельские Острова
 143. Сенегалмудин Орн en:Senegal Сенегал — Республика Сенегал
 144. Сенвинсентин болн Гренадин Орн en:Saint Vincent and the Grenadines Сент-Винсент и Гренадины — Сент-Винсент и Гренадины
 145. Сенкитсин болн Невисин Ниицән en:Saint Kitts and Nevis— Федерация Сент-Китс и Невис
 146. Сенлүүсин Орн en:Saint Lucia Сент-Люсия — Сент-Люсия
 147. Серпудин Орн en:Serbia Сербия — Республика Сербия
 148. Сингапурмудин Орн en:Singapore Сингапур — Республика Сингапур
 149. Сирмудин Араб Орн en:Syria Сирия — Сирийская Арабская Республика
 150. Словакудин Орн en:Slovakia Словакия — Словацкая Республика
 151. Словенмудин Орн en:Slovenia Словения — Республика Словения
 152. Америкин Ниицәтә Орн Нутгуд en:USA США — Соединённые Штаты Америки
 153. Соломонин Арлс en:Solomon Islands Соломоновы острова — Соломоновы Острова
 154. Сомалмудин Орн en:Somalia Сомали — Сомалийская Республика
 155. Суданмудин Орн en:Sudan Судан — Республика Судан
 156. Суринамудин Орн en:Surinam Суринам — Республика Суринам
 157. Сьералегонмудин Орн en:Sierra Leone Сьерра-Леоне — Республика Сьерра-Леоне
 158. Тоҗгудин Орн en:Tadzhikistan Таджикистан — Республика Таджикистан
 159. Тагилмудин Нутг en: Thailand Таиланд — Королевство Таиланд
 160. Танзнмудин Ниицәтә Орн en:Tanzania Танзания — Объединённая Республика Танзания
 161. Тоһлмуд - Тоһлмудин Орн en:Togo (Того — Тоголезская Республика)
 162. Тонһлмуд - Тонһлмудин Нутг en:Tonga (Тонга — Королевство Тонга)
 163. Тринидадин болн Тобагмудин Орн en:Trinidad and Tobago Тринидад и Тобаго — Республика Тринидад и Тобаго
 164. Тувалмудин Орн en:Tuvalu Тувалу — Тувалу
 165. Тунисин Орн en:Tunis Тунис — Тунисская Республика
 166. Йомуд - Йомудин Орн en:Turkmenistan ( Туркмения — Туркменистан)
 167. Туркгудин Орн en:Turkey Турция — Турецкая Республика
 168. Угандин Орн en:Uganda Уганда — Республика Уганда
 169. Украинмудин Орн en:Ukraine Украина — Украина
 170. Сарт - Сартин Орн en:Uzbekistan (Узбекистан — Республика Узбекистан)
 171. Уругаймудин Орн en:Uruguay Уругвай — Восточная Республика Уругвай
 172. Федеративные Штаты Микронезии Микронезин Ниицәтә Орн Нутгуд en:Federated States of Micronesia — Федеративные Штаты Микронезии
 173. Пуҗи Арлин Орн en:Fiji Фиджи — Республика Островов Фиджи
 174. Пилипмудин Орн en:Philippines Филиппины — Республика Филиппины
 175. Суһомудин Орн en:Finland Финляндия — Финляндская Республика
 176. Пранцс - Пранцсин Орн en:France (Франция — Французская Республика)
 177. Хорват - Хорватин Орн en:Croatia (Хорватия — Республика Хорватия)
 178. Өр Априкин Орн en:Central African Republic Центральноафриканская Республика — Центральноафриканская Республика
 179. Чадигин Орн en:Chad Чад — Республика Чад
 180. Хар Уулин Орн en:Montenegro Черногория — Республика Черногория
 181. Чекмудин Орн en:Czech Чехия — Чешская Республика
 182. Чилмудин Орн en:Chile Чили — Республика Чили
 183. Свис - Свисин Ниицән en:Switzerland (Швейцария — Швейцарская Конфедерация)
 184. Свед - Сведин Нутг en:Sweden (Швеция — Королевство Швеция)
 185. Сриланкуд - Сриланкудин Улс Орн en:Sri Lanka (Шри-Ланка — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка)
 186. Эквадормудин Орн en:Ecuador Эквадор — Республика Эквадор
 187. Экватор Гвинемудин Орн en:Equatorial Guinea Экваториальная Гвинея — Республика Экваториальная Гвинея
 188. Эритреймудин Орн en:Erithrea Эритрея — Государство Эритрея
 189. Эстд - Эстдин Орн en:Estonia (Эстония — Эстонская Республика)
 190. Эпигопин Ниицән en:Ethiopia Эфиопия — Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
 191. Өмн Априкин Орн en:South Africa ЮАР — Южно-Африканская Республика
 192. Җамайкудин Орн en:Jamaica Ямайка — Ямайка
 193. Ниxуудин Нутг en:Japan Япония — Япония