Америкин Ниицәтә Орн Нутгуд

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Америкин Ниицәтә Орн Нутгуд (ингл. The United States of America) гидг нертә орн нутг Ар Америкин тивнд бәәнә.

Таңһчин Булһавр[ясх | иш ясх]

Америкин Ниицәтә Орн Нутгудин 50 Таңһчс
Таңһчин нерн IPA USPS Туг Эклсн өдр 2009 җилд бәәсн күн Төв Хамгин Ик Балһсн
Алабам /ˌæləˈbæmə/ AL Flag of Alabama.svg

1819 җил, Бар сарин 14


4,708,708 Montgomery Birmingham
Аляск /əˈlæskə/ AK Flag of Alaska.svg

1959 җил, Туула сарин 03


698,473 Juneau Anchorage
Аризон /ˌærɪˈzoʊnə/ AZ Flag of Arizona.svg

1912 җил, Лу сарин 14


6,595,778 Phoenix Phoenix
Әркәнзә /ˈɑrkənsɔː/ AR Flag of Arkansas.svg

1836 җил, Мөчн сарин 15


2,889,450 Little Rock Little Rock
Калифорни /ˌkælɪˈfɔrnjə/ CA Flag of California.svg

1850 җил, Һаха сарин 09


36,961,664 Sacramento Los Angeles
Коларад /ˌkɒləˈrædoʊ/ CO Flag of Colorado.svg

1876 җил, Ноха сарин 01


5,024,748 Denver Denver
Канетикуд /kəˈnɛtɪkət/ CT Flag of Connecticut.svg

1788 җил, Туула сарин 09


3,518,288 Hartford Bridgeport
Деләәвр /ˈdɛləwɛər/ DE Flag of Delaware.svg

1787 җил, Бар сарин 07


885,122 Dover Wilmington
Плоорид /ˈflɒrɪdə/ FL Flag of Florida.svg

1845 җил, Моһа сарин 03


18,537,969 Tallahassee Jacksonville
Җорҗи /ˈdʒɔrdʒə/ GA Flag of Georgia (U.S. state).svg

1788 җил, Туула сарин 02


9,829,211 Atlanta Atlanta
Хавай /həˈwaɪ.iː/ HI Flag of Hawaii.svg

1959 җил, Ноха сарин 21


1,295,178 Honolulu Honolulu
Айдах /ˈaɪdəhoʊ/ ID Flag of Idaho.svg

1890 җил, Така сарин 03


1,545,801 Boise Boise
Илиной /ɪlɪˈnɔɪ/ IL Flag of Illinois.svg

1818 җил, Бар сарин 03


12,910,409 Springfield Chicago
Индән /ˌɪndiˈænə/ IN Flag of Indiana.svg

1816 җил, Бар сарин 11


6,423,113 Indianapolis Indianapolis
Айов /ˈaɪ.ɵwə/ IA Flag of Iowa.svg

1846 җил, Бар сарин 28


3,007,856 Des Moines Des Moines
Каанзс /ˈkænzəs/ KS Flag of Kansas.svg

1861 җил, Туула сарин 29


2,818,747 Topeka Wichita
Кинтааки /kɪnˈtʌki/ KY Flag of Kentucky.svg

1792 җил, Мөчн сарин 01


4,314,113 Frankfort Louisville
Лувизән /luːˌiːziˈænə/ LA Flag of Louisiana.svg

1812 җил, Мөрн сарин 30


4,492,076 Baton Rouge New Orleans
Мейин /ˈmeɪn/ ME Flag of Maine.svg

1820 җил, Моһа сарин 15


1,318,301 Augusta Portland
Мэрилэнд /ˈmɛrələnd/ MD Flag of Maryland.svg

1788 җил, Мөрн сарин 28


5,699,478 Annapolis Baltimore
Масачуусиц /ˌmæsəˈtʃuːsɪts/ MA Flag of Massachusetts.svg

1788 җил, Лу сарин 06


6,593,587 Boston Boston
Мичиигн /ˈmɪʃɪɡən/ MI Flag of Michigan.svg

1837 җил, Туула сарин 26


9,969,727 Lansing Detroit
Минисөт /ˌmɪnɪˈsoʊtə/ MN Flag of Minnesota.svg

1858 җил, Хөн сарин 11


5,266,214 Saint Paul Minneapolis
Мисисип /ˌmɪsɪˈsɪpi/ MS Flag of Mississippi.svg

1817 җил, Бар сарин 10


2,951,996 Jackson Jackson
Мизуури /mɪˈzʊəri, mɪˈzʊərə/ MO Flag of Missouri.svg

1821 җил, Ноха сарин 10


5,987,580 Jefferson City Kansas City
Мантан /mɒnˈtænə/ MT Flag of Montana.svg

1889 җил, Үкр сарин 08


974,989 Helena Billings
Небрааск /nəˈbræskə/ NE Flag of Nebraska.svg

1867 җил, Моһа сарин 01


1,796,619 Lincoln Omaha
Невад /nəˈvædə/ NV Flag of Nevada.svg

1864 җил, Хулһн сарин 31


2,643,085 Carson City Las Vegas
Шин Хәмшир /nuː ˈhæmpʃər/ NH Flag of New Hampshire.svg

1788 җил, Мөчн сарин 21


1,324,575 Concord Manchester
Шин Җөөзи /nuː ˈdʒɜrzi/ NJ Flag of New Jersey.svg

1787 җил, Бар сарин 18


8,707,739 Trenton Newark
Шин Меексик /nuː ˈmɛksɪkoʊ/ NM Flag of New Mexico.svg

1912 җил, Туула сарин 06


2,009,671 Santa Fe Albuquerque
Шин Йорк /nuː ˈjɔrk/ NY Flag of New York.svg

1788 җил, Така сарин 26


19,541,453 Albany New York
Ар Карелайн /ˌnɔrθ kærəˈlaɪnə/ NC Flag of North Carolina.svg

1789 җил, Үкр сарин 21


9,380,884 Raleigh Charlotte
Ар Дакот /ˌnɔrθ dəˈkoʊtə/ ND Flag of North Dakota.svg

1889 җил, Үкр сарин 02


646,844 Bismarck Fargo
Өхәй /ɵˈhaɪ.oʊ/ OH Flag of Ohio.svg

1803 җил, Моһа сарин 01


11,542,645 Columbus Columbus
Оклахом /ˌoʊkləˈhoʊmə/ OK Flag of Oklahoma.svg

1907 җил, Үкр сарин 16


3,687,050 Oklahoma City Oklahoma City
Ориигон /ˈɒrɪɡən/ OR Flag of Oregon.svg

1859 җил, Лу сарин 14


3,825,657 Salem Portland
Пенсилвайни /ˌpɛnsɪlˈveɪnjə/ PA Flag of Pennsylvania.svg

1787 җил, Бар сарин 12


12,604,767 Harrisburg Philadelphia
Род Арл /rɵˈdaɪlənd/ RI Flag of Rhode Island.svg

1790 җил, Хөн сарин 29


1,053,209 Providence Providence
Өмнә Карелайн /ˌsaʊθ kærəˈlaɪnə/ SC Flag of South Carolina.svg

1788 җил, Хөн сарин 23


4,561,242 Columbia Columbia
Өмнә Дакот /ˌsaʊθ dəˈkoʊtə/ SD Flag of South Dakota.svg

1889 җил, Үкр сарин 02


812,383 Pierre Sioux Falls
Теннесси /ˌtɛnɪˈsiː/ TN Flag of Tennessee.svg

1796 җил, Мөчн сарин 01


6,296,254 Nashville Memphis
Теексәс /ˈtɛksəs/ TX Flag of Texas.svg

1845 җил, Бар сарин 29


24,782,302 Austin Houston
Йуута /ˈjuːtɔː/ UT Flag of Utah.svg

1896 җил, Туула сарин 04


2,784,572 Salt Lake City Salt Lake City
Веермонт /vərˈmɒnt/ VT Flag of Vermont.svg

1791 җил, Моһа сарин 04


621,760 Montpelier Burlington
Виирҗин /vərˈdʒɪnjə/ VA Flag of Virginia.svg

1788 җил, Мөчн сарин 25


7,882,590 Richmond Virginia Beach
Воошинта /ˈwɒʃɪŋtən/ WA Flag of Washington.svg

1889 җил, Үкр сарин 11


6,664,195 Olympia Seattle
Барун Виирҗин /ˌwɛst vərˈdʒɪnjə/ WV Flag of West Virginia.svg

1863 җил, Мөчн сарин 20


1,819,777 Charleston Charleston
Вискаансин /wɪsˈkɒnsɪn/ WI Flag of Wisconsin.svg

1848 җил, Хөн сарин 29


5,654,774 Madison Milwaukee
Вайоомин /waɪˈoʊmɪŋ/ WY Flag of Wyoming.svg

1890 җил, Така сарин 10


544,270 Cheyenne Cheyenne