Хунһармудин Орн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Хунһармудин Орн
Magyar Köztársaság
Туг Сүлд
Туг Сүлд
LocationHungary.svg
Частрин нерәдлһн: «Isten, áldd meg a magyart»


Келн Венгрия
Хотл Балһсн Будапешт
Икәр балһсн Будапешт
Орн-нутгин тогтац Парламентск Таңһч
Һардачнрин үүл Президент
Премьер-министр
Һардачнр Ласло Шойом
Ференц Дюрчань
Девскр һазр 93 030 км²
Усна процент 2,4 %
Улс 10 059 000 (2007)
Валют Форинт
Тавцң Лав Домен .hu [1]
Телефона код +36
Часин бүс UTC+1
  1. .eu, Европин ниицән.

Хунгармудн Орн Нутг - төв Европин орн.

Заалһуд[ясх | иш ясх]


 
Европин орн-нутг

Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹


Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл

Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч

¹ Һолар Азин төләд