Аһулһур шилҗх

Арменин Орн

Wikipedia-с
(Хемшудин Орн-с чиглүлгдв)

Арменудн Орн Нутуг, Հայաստանի Հանրապետություն — Өмн үзгә Кавказин орн нутуг мемлекеттік. Азермудин, Түргин орн нутугта әәшлехнә[1].

Улус[ясврлх | кодар ясврлх]

Улус Бәәдег әмтын %
Цуг 3213011 100 %
Арменуд 3145354 97,89 %
Езиды 40620 1,26 %
Орс 14660 0,46 %
Ассирд 3409 0,11 %
Украинс 1633 0,05 %
Курд 1519 0,047 %
Грек 1176 0,036 %
Талдан 4640 0,14 %

Байр[ясврлх | кодар ясврлх]

Өдр Нерень Арменин нерень Примечание
Туула сарин 1, 2 (шин) Шин җил Ամանօր (Аманор) , Նոր Տարի (Нор Тари) Нерабочие дни.
Туула сарин 6 Христин һарсан өдр Սուրբ Ծնունդ Армянская Апостольская Церковь отмечает Рождество Христово вместе с Крещением Господним в одном празднике Богоявления 6 января (в ночь с 5 на 6 января. По старому стилю — 19 января)
Туула сарин 29 Цергин одр Բանակի օր Нерабочий день.[2]
Моһа сарин 8 Делкән Эмнә өдр Կանանց տոն Нерабочий день.
Мөрн сарин 7 Праздник материнства и красоты[3] Մայրության, գեղեցկության և սիրո տոն
Мөрн сарин 24 День памяти жертв Геноцида Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր Нерабочий день. В этот день сотни тысяч людей поднимаются на холм к мемориальному комплексу и возлагают цветы к вечному огню.
Хөн сарин 1 (шин) Хавр көдлет хойрин байр Աշխատանքի օր Нерабочий день.
Хөн сарин 8 Еркрапин өдр Երկրապահի օր
Хөн сарин 9 Диилврин өдр Հաղթանակի և խաղաղության տոն Нерабочий день.
Хөн сарин 28 Орна өдр Հանրապետության տոն Нерабочий день. 28 мая 1918 года была провозглашена Республика Армении.
Мөчин сарин 1 (шин) Бичикдүдин зөвә өдр Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր
Така сарин 5 (шин) День Конституции Սահմանադրության օր Нерабочий день.
Һаха сарин 1 (шин) День знаний, письменности и словесности Գիտելիքի, գրի և դպրության օր
Һаха сарин 21 Эврән бәәлһәнә өдр Անկախության տոն Нерабочий день. В этот день в 1991 году народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от Советского Союза.
Вторая суббота октября Праздник переводчиков Թարգմանչաց տոն
Бар сарин 7 День памяти жертв землетрясения Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր
В четверг за 8 недель до Пасхи Праздник Вардананц (святых воевод Вардана) Սուրբ Վարդանանց տոն՝ բարի գործի և ազգային տուրքի օր День добрых дел и национального долга
В воскресенье через 64 дня после Пасхи Праздник Святого Эчмиадзина[4] Սուրբ Էջմիածնի տոն


Сайты[ясврлх | кодар ясврлх]


 
Европин орн-нутг

Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹


Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл

Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч

¹ Һолар Азин төләд
  1. Армен дахь хотуудын төрөл
  2. В соответствии с поправкой к закону от 20.11.2002
  3. В соответствии с поправкой к закону от 07.05.2002
  4. В соответствии с поправкой к закону от 26.09.2001