Аһулһур шилҗх

Арифметика

Wikipedia-с

Арифметика (грекин ἀριθμός — тойг) — амур тойгин янзас (йиртимҗин, букл, рационал индексі, эсргү, бәәлһәнә) болын амыр тойгна үүлдүд (Немлеһан, хаслаһан, холвалһан, хувалһан, идрилһан) шинҗилдаг математиканың әңг.

Деед арифметика — хуучин тойгин онла нерәдлеһан.