Холвалһан

Wikipedia-с

Холвалһан — негин дөрвнә аритметикин үүлд. Арифметикд холваһан ахра әдл биш тойгин немһенә бичлиһан. Үлгүрәр, 5 × 3 «тавн 3 дәкҗ немлесан», талданар 5+5+5.

Холвалһана самбыр

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144


Бичлиһан[ясврлх | кодар ясврлх]

Эн билһан әдл биш болна:

Холвалһана темдег зәрмәдән бисман уга. Үлгүрнь, бичәтә.