Йиртимҗин тойг

Wikipedia-с
Йиртмҗин тойг олзулалһана үлгүр: тооцан (негин альман, хойр альман, һурвын альман, ...)

Йиртимҗин тойг — тоохла ирдаг тойг. Хойр йиртмҗин тойг заглах арһа болҗана:

  • юмна тойглааһан (негдегче, хойрдагче, һурвыдгеч…) — дала орна йоста гидиг арһ;
  • юмна то (уга, нег юмн, хойр юмс…).

Йиртимҗин тойгин олн темдегтә. Эн олн сүл уга болҗана: болвычен йиртимҗин тойт икәр бәәнә.