Арифметика

Wikipedia талас
(Аритметик талас туусн)

Арифметика (грекин ἀριθμός — тойг) — амр тойгин янзс (йиртимҗин, букл, рационалин, эсргү, бәәлһәнә) болын амыр тойгна үүлдүд (Немлеһан, хаслаһан, холвалһан, хувалһан, идрилһан) шинҗилдаг математикин әңг.

Деед арифметика — хуучин тойгин онла нерәдлеһан.