Аритметик

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Аритметик (эллинмудн ἀριθμός — тойг) — амр тойгин янзс (йиртмҗин, букл, үүлмрин, эсргү, бәәлһнә) болн амр тойгна үүлдүд (немлһн, хаслһн, холвлһн, хувалһн, идрлһн) шинҗлдг эсвин әңг.

Деед аритметик — хуучн тойгин онла нерәдлһн.