1

Wikipedia талас

1 (неѓн) — 0 2 хоорнд бәәдг йиртмҗин тойг.

Эсв[ясх | иш ясх]

1 һанцхн тойг хәрү тойгта әдл бин болна. Тегәд багин онлд эн төр бәәнә - Багин негн.

Болв чигн тойгт x:

  • x1 = x, 1x = 1, хоосн бин тойгт x, x0 = 1 (возведение в степень)

1 - нег тавн тогтна ханьд бәәдг тогтн (1, 0, e, π болн i:

Талдан[ясх | иш ясх]

  • Үлмҗ — түрүн Нарна ханьд һариг.
  • 1 китдин нутгт эр темдг, сән тойг болҗ.
  • 1 Бурхн Багшин номд номин тойг болна.
  • 1 - маңна темдг.

Дәкәд хәләтн[ясх | иш ясх]

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.