Йиртмҗин тойг

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Йиртмҗин тойг олзллһна үлгүр: тооцан (негн альмн, хойр альмн, һурвн альмн, ...)

Йиртмҗин тойг — тоохла ирдг тойг. Хойр йиртмҗин тойг заглх арһ болҗана:

  • юмна тойглһн (негдгч, хойрдгч, һурвдгч…) — дала орна йоста гидг арһ;
  • юмна то (уга, нег юмн, хойр юмс…).

Йиртмҗин тойгин олн темдгтә. Эн олн сүл уга болҗана: болвчн йиртмҗин тойт икәр бәәнә.