0

Wikipedia-с

0 (бүтү, хоосын, ноль, зеро, сифр) — немледег уга тойг. 0 әдл биш немлеһна махбуд. Эн бәәдлета 1 холволһад бәәнә. Хооста холволһан хоосын болна. Бүтүһәс хувалһх большого.

Йиртимҗин тойг[ясврлх | кодар ясврлх]

Хоосын йиртимҗин тойг бәәдг уга гигидсаман. Зәрм талдан орн-нутугт эн буру.

Математика[ясврлх | кодар ясврлх]

  • 0 — бүкл тойг.
  • Бүтү болв чигин тойгас хувалһана.

Линкс[ясврлх | кодар ясврлх]