0

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

0 (бүтү, хоосын, ноль, зеро) — немледег уга тойг. 0 әдл биш немлеһна махбуд. Эн бәәдлета 1 холволһад бәәнә. Хооста холволһан хоосын болна. Бүтүһәс хувалһх большого.

Йиртмҗин тойг[ясх | иш ясх]

Хоосын йиртимҗин тойг бәәдг уга гигидсаман. Зәрм талдан орн-нутугт эн буру.

Математика[ясх | иш ясх]

  • 0 — бүкл тойг.
  • Бүтү болв чигин тойгас хувалһана.

Линкс[ясх | иш ясх]