Холвлһн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Холвлһн — негн дөрвнә аритметикин үүлд. Арифметикд холвһн ахр әдл биш тойгин немһнә бичлһн. Үлгүрәр, 5 × 3 «тавн 3 дәкҗ немлсн», талданар 5+5+5.

Холвлһна самбр

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
11 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132
12 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144


Бичлһн[ясх | иш ясх]

Эн билһн әдл биш болна:

Холвлһна темдг зәрмдән бисмн уга. Үлгүрнь, бичәтә.