Меркурий һариг

Wikipedia талас

☿ Меркурий - Нарас маш өөр һариг.