2

Wikipedia талас

Хойрйиртмҗин тойг 1 болн 3 хоорнд.

Эсв[ясх | иш ясх]

Хойр һанцхн хошадлдг болн түрүн экн тойг

Чинр[ясх | иш ясх]

Болв чигн тойгта :

x + x = 2 · x
x · x = x²

Талдан[ясх | иш ясх]

Бурхн-шаҗд, сойлд хойр ик чинртә тойг.