2

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Хойрйиртимҗин тойг 1 болн 3 хоорнод.

Эсв[ясх | иш ясх]

Хойр һанцахан хошадладаг болн түрүн экн тойг

Чинир[ясх | иш ясх]

Болв чигин тойгта :

x + x = 2 · x
x · x = x²

Талдан[ясх | иш ясх]

Бурхан-шаҗд, сойлд хойр ик чинритә тойг.