Wikipedia:Яһҗ халх чиклих

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Бикипеди — сул невт медрлин толь бичг. Терүг ямаран чигн бичҗ аль чиклҗ чадна. Эн халх ю кеһәд чиклҗ тускар келнә.

Чикллһн[иш ясх]

«Чиклх» заалһиг дахад, чикллһиг эклтн. Тегәд:

 • тана халхин сольлһн кетн;
 • «Ашнь» гидг чикллһнә халха ормд ахрар тана чикллһнә күсл бичтн;
 • тана сольлһиг шүүҗ болвас, «Хәләвр» гидг зурсн дарциг хулһнар дартн.
 • цугар чик бәәсн үзхлә, «Хадһлх» гидг зурсн дарциг хулһнар дартн.

Темдгллһнә диг[иш ясх]

Чирәнь-бәәдл Ю бичх


Шин хүвиг нерәдлһар эклтн:

Шин хүв

Баһ хүв

Бичкн хүв

Шин хүвиг нерәдлһар эклтн:

== Шин хүв ==

=== Баһ хүв ===

==== Бичкн хүв ====Нег мөрә йовулһн умшсн бичгт әдл биш болна.

Болв хоосн мөр шин бичгин тасрхиг эклнә.

Нег мөрә йовулһн
умшсн бичгт әдл биш болна.

Болв хоосн мөр шин 
бичгин тасрхиг эклнә.


«br» темдгәр та мөриг тасрҗ чаднат,

шин бичгин тасрхиг экләд уга.

«br» темдгәр та мөриг тасрҗ чаднат,<br />
шин бичгин тасрхиг экләд уга.<br />Даран бичг:

 • шин мөр одн темдгәр эклнә;
  • икәр одн темдгс — гүнәр дүңгә;
   давхр цегәр хоосн орн тәвсмн.
Даран бичг:
* шин мөр одн темдгәр эклнә;
** икәр одн темдгс — гүнәр дүңгә;
**: давхр цегәр хоосн орн тәвсмн. 1. Тоота даран бичг:
  1. йир тааста;
  2. амр умшта.
# Тоота даран бичг:
## йир тааста;
## амр умшта. • Дәкәд ниилсн даран бичг:
  1. негдгч
   • янз
  2. хойрдгч.
* Дәкәд ниилсн даран бичг:
*# негдгч
*#* янз
*# хойрдгч.шин мөрәс цеглгчтә цег
тегәд давхр цег
давхр
даран бичгиг бүтәнә.
;шин мөрәс цеглгчтә цег: тегәд давхр цег
;давхр: даран бичгиг бүтәнә.Шин мөрәс давхр цег хоосн ормиг бүтәнә.

Тегәд морә йовулһн шин бичгин тасрхиг бүтәсмн.

Өггц: эн темдглһн ухалврин халхд элзлла.

:Шин мөрәс давхр цег хоосн ормиг бүтәнә.
Тегәд морә йовулһн шин бичгин тасрхиг бүтәсмн.Сул зәәһәр эклхлә,
 мөр 
  бичсн болн умшсн цацу болх;
 әдл өргтә барин үзгәр, 
 мөрә йовулһта уга, 
  [[заалһта уга]] бәәх;

Өггц: бичә шин мөрә хоосн зәәтә эклтн — эн мууһар умшсмн.

Сул зәәһәр эклхлә,
 мөр 
  бичсн болн умшсн цацу болх;
 әдл өргтә барин үзгәр, 
 мөрә йовулһта уга, 
  [[заалһта уга]] бәәх;
Дундын бичг.
<center>Дундын бичг.</center>Кевтдг кимзә:

дөрвн татасн

Кевтдг кимзә: 
----
дөрвн татаснЭн дундар тәвсн тасрха

Эн зүнәр тәвсн тасрха

Эн баруһар тәвсн тасрха

<p style="text-align:center;">Эн дундар тәвсн тасрха</p>

<p align="left">Эн зүнәр тәвсн тасрха</p>

<p align="right">Эн баруһар тәвсн тасрха</p>