Өөрдин келн

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нерн Өөрдин Келн

Өөрдин келн (Тод бичг: ᡆᡕᡅᠷᠠᡑ ᡘᡄᠯᡄᠨ), талданар Хальмг келн болдг. Эн келәр кезәнк Дөрвн Өөрдин олн әмтн дуһарла, ода цагт Хальмг Таңһчд, Китдин Улс Орнд Шинҗәнд, Көкнуурт, Алшаад, Көлнбүүрт, Монһлмудин Орнд Өөрдә әмтн дуһарҗана.

1924 җилин хөөн Хальмг Таңһчд тод бичг бичәр эдллә. Ода Тод бичгәр һанцхн Шинҗәнин Өөрдә әмтн бичҗәд бәәнә. Дөрвн Өөрдин улсин бичг бәәсмн Тод бичги Зая-Пандитар үвлд, 1648 җилд моңһл бичгә сүүрәс бүтәлв. Өндр Орсн Ниицәнд Өөрдин келн кирилл үзгәр бичсмн. Монһлмудин Орн Өөрдин келн гөрдлҗәнә. Ховд, Увс, Баян өлгә, Көвсгл әмгүдд албн бишәр күүндҗана.

Хальмг келнә кирилл цаһан толһа (алфавит)[ясх | иш ясх]

Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь Барин үзг (оньта) Айлһ Нернь
Cyrillic letter A.png [а] А Cyrillic letter O.png [о] О
Cyrillic letter Schwa.png [ә] Ә Cyrillic letter Oe.png [ө] Ө
Cyrillic letter Be.png [п] Бэ Cyrillic letter Pe.png [п'] Пэ
Cyrillic letter Ve.png [в] Вэ Cyrillic letter Er.png [р] Эр
Cyrillic letter Ghe.png [г] Гэ Cyrillic letter Es.png [с] Эс
Cyrillic letter Shha.png [һ] Һа Cyrillic letter Te.png [т'] Тэ
Cyrillic letter De.png [д] Дэ Cyrillic letter U.png [у] У
Cyrillic letter Ie.png [е] Е Cyrillic letter Ue.png [ү] Ү
Cyrillic letter Io.png [йо] Ё Cyrillic letter Ef.png [ф] Эф
Cyrillic letter Zhe.png [ж] Жэ Cyrillic letter Ha.png [х] Ха
Cyrillic letter Zhje.png [җ] Җә Cyrillic letter Tse.png [ц] Цэ
Cyrillic letter Ze.png [з] Зэ Cyrillic letter Che.png [ч] Че
Cyrillic letter I.png [и] И Cyrillic letter Sha.png [ш] Ша
Cyrillic letter Short I.png [й] Ахр И Cyrillic letter Shcha.png [ш'] Ща
Cyrillic letter Ka.png [к] Кэ Cyrillic letter Yeru.png [ы] Ы
Cyrillic letter El.png [л] Эл Cyrillic letter Hard Sign.png уга Җөөлн темдг
Cyrillic letter Em.png [м] Эм Cyrillic letter E.png [е] Э
Cyrillic letter En.png [н] Эн Cyrillic letter Yu.png [н] Ю
Cyrillic letter Ng.png [нг] Аң Cyrillic letter Ya.png [йа] Я

Латин хальмг цаһан толһа[ясх | иш ясх]

Эн цаһан толһиг 1930 — 1938 җилмүдт Советин холвад хальмг келнд олзлдг билә.

A a B b C c Ç ç D d E e Ә ә F f
G g H h I i J j K k L l M m N n
N̡ n̡ O o Ө ө P p R r S s Ş ş T t
U u V v W w X x Y y Z z Ƶ ƶ Ь ь


Тод бичг[ясх | иш ясх]

Сүүр халх: Тод бичг

Һаза заалһ[ясх | иш ясх]