Әәшл:Келн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тер әәшлд бәәсн зүүлс келн тускар бичәтә.

Күүкн әәшлүд

Эн әәшлд һанцхн күүкн әәшл.

Х

«Келн» әәшлк халхс

Эн 124 халх эн әәшлд, 124 тооһас.