Инглишин келн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр
Нерн Инглишин Келн
Төрскн нерн English, English language
Күүндг нутг Ниицәтә Хаанин Орн Нутг, Америкин Ниицәтә Орн Нутгуд

Инглишин келн (инг. English, English language)

Бикипеди

Инглишин келәр бичсн
Бикипеди, чөләтә невт толь бичг.