Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

гисн нег арата, дөгә сүлтә үзг Тод Бичгт бәәнә. Кирилик Э гидг болн Латина E үзгин умшдг әдл.