Тополоҗик харан

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Һурвын цегин {1,2,3} олнин деер зогсодаг тополоҗик харана дервин сурһамаҗ болн хойр сурһамаҗ биш эн зургут үзгҗəнə. Зюнгар дорань бəəдг сурһамаҗ тополоҗик биш юнгад гихлə {2,3} олнд {2} болын {3} ниилвар уга. Барунгар дорань бəəдег сурһмҗ тополоҗик биш юнгад гихлə {1,2} олнод {2} болын {2,3} амдалһан уга.