Ниилвар

Wikipedia-с
Эн зург A нертә болын B нертә олнин ниилвар үзүлжәнә. Негдегче орчам A олн болдыг, хойрдагче орчам B олн болдыг, көк харан A болын B олнин ниилвар болдыг.