Сарң өдр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Сарң өдр - Нарн Мигмр хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Сарин (дахуль) өдр таана. Йоста түрүн долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт хойрдгч өдр.