Берк

Wikipedia талас

Берк гидиг математиканың уг медрел дүүрхин төлә эдлелдаг бәәнә. Үлгүрлүхд, функцин һардаг дүүр Функцин берк нерледег бәәнә.