Әәшл:Келн

Wikipedia гидг һазрас өггцн

Тер әәшлд бәәсн зүүлс келн тускар бичәтә.

Баһар әәшлүд

2 баһар әәшлүд 2 ут туршдан үзүлв.

Х

Ө

«Келн» әәшлд бәәдг халхс

124 халхиг үзүлв, 124 ут туршдан.