Латин келн

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Нерн Латин келн
Төрскн нерн Lingua latina
Күүндг нутг (нарт делкән)
Күүндг әмтн (өңгрсн келн)

Латин келн, lingua latina

Бикипеди

Латин келәр бичсн
Бикипеди, чөләтә невт толь бичг.