Грисин келн

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Нерн Грисин Келн
Төрскн нерн Ελληνικά
Күүндг нутг Грисин Орн Нутг, Киприн Арл

Грисин келн (грс. Ελληνικά)

Бикипеди

Грисин келәр бичсн
Бикипеди, чөләтә невт толь бичг.