Пранцсин келн

Wikipedia гидг һазрас өггцн
Нерн Пранцсин Келн
Төрскн нерн Français
Күүндг нутг Пранцсин Орн, Канадин Орн

Пранцсин келн (пр. français, la langue française)

Бикипеди

Пранцсин келәр бичсн
Бикипеди, чөләтә невт толь бичг.