Галдан-Бошигт хан

Wikipedia талас
(Һалдан Бошгт хан талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр

Галдан-Бошигт хан (мңһ. Галдан бошигт хаан) (1644-1697 он), 1671 җиләс Зүн һарин нутга хан, Эрдени-Баатр хун тәәҗин күн. Гелң болчкад, шагшавдан хәрү оркчкад, алсн ахинь төлә өшәһинь авчкад, нутгин хан болв.

Заалһ[ясх | иш ясх]

Дегтр[ясх | иш ясх]

Шинҗилелһенә[ясх | иш ясх]

  • Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М.