Зүн һарин нутг

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Зүн һарин нутг зургд (1720 он)

Зүн һарин нутгДөрвн Өөрдин уңгин, тууҗлгч орн нутг.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

 • 1635 — Дөрвн Өөрдин хурал Зүн Һарин нутг бүтәҗ [1]. Шин нутгин хан - хун тәәҗ Баатр (1653 он хөөн).
 • 1640 — Ик Цааҗн Бичг һарв.
 • 1643 — Хасгта, Орвлга бәәр.
 • 1667 — Алтн-хааг диилв.
 • 1679 — Тәрәнчүд немсн цаг.
 • 1723—1727 — Хасг - зүн һарин дән.
 • 1755 — Зүн һарин нутгин каачсн цаг.

Зүн һарин хаад[ясх | иш ясх]

 • Гумч, түрүн Дөрвн Өөрдин Улсин хан, Хар Хула-тәәҗ.
 • Эрднь-Баатр 1634—1638, 1638 хөөн Эрднь Баатр хун тәәҗ, 1638—1660
 • Сеңг, 1630 онин, Цецн хун тәәҗ нертә, 1660—1671
 • Һалдан 1645 онин, Бошгт хун тәәҗ нертә, 1671—1679, Бошгт-хан нертә, 1679—1697
 • Цевң Равдан Эрднь Зоригт хун тәәҗ, 1697—1727
 • Һалдан Церн, Эрднь Баатр хун тәәҗ нертә, 1727—1746
 • Цевң Дорҗ, Аҗа Намҗал хун тәәҗ нертә, 1746—1749
 • Дорҗ лам, Эрднь Баатр-хун тәәҗ, 1749—1753
 • Давч, хун тәәҗ, 1753—1755

Заалһуд[ясх | иш ясх]