Аһулһур шилҗх

Галдан-Бошигт хан

Wikipedia-с

Галдан-Бошигт хан (мңһ. Галдан бошигт хаан) (1644-1697 он), 1671 җиләс Зүн һарин нутга хан, Эрдени-Баатар хун тәәҗин күн. Гелең болчакад, шагшавдан хәрү оркачкад, алсан ахинь төлә өшәһинь авчакад, нутугин хан болв.

Заалһа[ясврлх | кодар ясврлх]

Дегтер[ясврлх | кодар ясврлх]

Шинҗилелһенә[ясврлх | кодар ясврлх]

  • Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М.