Бинарн операция

Wikipedia талас
(Эсвин үүл талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Бүдүн-хадунар келхелә, Математика болн Логик тускар, негн эс-гихлә кедү болв чигин ордыг берк авдаг шин һардаг берек кедег ямаран болв чигин аҗлалһан Бинарн операция болх.