Бинарн операция

Wikipedia-с

Бүдүн-хадунар келхелә, Математика болн Логик тускар, негн эс-гихлә кедү болв чигин ордыг берк авдаг шин һардаг берек кедег ямаран болв чигин аҗлалһан Бинарн операция болх.