Хүврүлһан

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску

Хүврүлһан гиж темдег оңдан болдыг берк орнд зогсaд бәәдәг. Хүврүлһна кергелех тогтна кергелхин сөрү.