Хүврүлһан

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Хүврүлһан гиж темдег оңдан болдыг берк орнд зогсaд бəəдәг. Хүврүлһна кергелех тогтна кергелхин сөрү.