Хүврүлһан

Wikipedia талас
(Хүврлһн талас туусн)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Хүврүлһан гиж темдег оңдан болдыг берк орнд зогсaд бəəдәг. Хүврүлһна кергелех тогтна кергелхин сөрү.