Тайван арл

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тайван (Китдн: 臺灣島; тууҗин Китдин: 大灣島 / 台員島 / 大員島 / 台圓島 / 大圓島 / 台窩灣島), талдан нерен Формоза (Китдн: 福爾摩沙島; Португишас авчексин: Ilha, "сəəхән (арал)" ) гидиг арал Китдн арлан дунде хамаг ик арал болдыг. Тайван арал Тайванын теңгесин холас зюнһар халхад бəəнə. Хойрдагче Делкән Дән цагтас Тайван арлад хуучин Китдн залвар ода чигин бəəнə.