Тайван арл

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тайван (Китдн: 臺灣島; тууҗин Китдн: 大灣島 / 台員島 / 大員島 / 台圓島 / 大圓島 / 台窩灣島), талдан нерен Формоза (Китдн: 福爾摩沙島; Португишас авчексин: Ilha, "сəəхән (арл)" ) гидиг арал Китдн арлан дунде хамаг ик арал болдыг. Тайван арл Тайванын теңгесин холас зюнһар халхад бəəнə. Хойрдагч Делкән Дән цагтас Тайван арлад хуучен Китдн залвар ода чигин бəəнə.