Мөрн сарин 23

Wikipedia-с

Моһа сарин 23 григорин литд 113-гч (немсн җил болхла, 114-гч) җилин өдр болҗана. Шин җил күртл 252 өдрмүд улдв.

Йовдлмуд[ясврлх | кодар ясврлх]

  • 1605 — Фёдор Годунов орс хаан болҗ.
  • 1889 — «Краткость — сестра таланта» келсн эклҗ болв.


Байруд[ясврлх | кодар ясврлх]

  • Делкән дегтрин болн зокъялчнрин зөвәнә өдр.
  • Бермудские острова — Буршин өдр.
  • Германия — Бузин өдр.
  • Турция — Бичкдүдин өдр.

Төрсн әмтн[ясврлх | кодар ясврлх]

  • 1564 — Уильям Шекспир инглишин бичәч.
  • 1918 — Георгий Вицин җөҗлгч.

Өңгрсн әмтн[ясврлх | кодар ясврлх]

  • 2007 — Ельцин Борис Николаевич, түрүн орс нутга ахлач.
Өдәрмүд
Туула 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Лу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Моһа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөрн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хөн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Мөчн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Така 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Һаха 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Хулһан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Үкр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Бар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31