Дөрвөлҗин бичиг

Wikipedia талас
Перейти к навигации Перейти к поиску
Phagspa imperial edict dragon year.jpg

Дөрвлҗн бичг (төвдәр ཧོར་ཡིག་གསར་པ་, китдәр 蒙古新字 měnggǔ xīnzì (шин моңһл бичг), моңһлар дөрвөлжин үсэг) Пагба ламар төвдин бичгәс Юан өнчин төрин улсмудын төлә (моңһл, төвд, китд, уйһр келнә) үүлдгдсн негдмл бичлт болна.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

Тер цагт олзлгдсн худм бичг баһар сольгдсн уйһр цаһан толһа билә. Тегәд моңһл келнә әс дутуһар илркүлдг. Дәкәд, Бәәҗң балһсн түрүһәд Китдин, Солңһсин, Төвдин, Моңһлин, Юннана, болн нань чигн хотл балһсн болв. Олн улсин, моңһл ә-зүүһин авцас һалдм нөгә авцта, һолта китд, сәәдчүд болн моңһл заллт хоорндк хәрлцәнә төр һарһв.

Моңһл богд Хүвлә хан терүнә төвд Сакья шаҗна багш Пагба ламд цуг гүрн төлә шин цаһан толһа бүрдәхәр хандла. Пагба эндкг авъяста келн-бичгин номиг, медгдсн төвдин болн эндкг бичгиг сүүр болулад, китдин моңһл хойрин келмүдт зокулв.

Бичгин уңг-дәңг болвчн, терүһәр бичсн кевтә биш боса, уйһр болн моңлһ кевтә болҗ.

Юникодт[ясх | иш ясх]

Phags-Pa
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A84x
U+A85x
U+A86x
U+A87x