Юан өнчин төр

Wikipedia-с
Юан өнчин төрин девскр һазр (1294 он)

Юан өнчин төр - моңһл хаанар заалсн Китдин орн (1271—1368 җилд).

Императоры династии Юан[ясврлх | кодар ясврлх]

1271—1368
Нернь Җирһлин цаг Заалтин цаг Заалтин уран Хурла үкл хөөн нернь
Хүвлә 1215-1294 1271-1294 Җуңтуң (1271-1264)
Җиюан (1264-1294)
Ши-цзу
Төмр 1265-1307 1294-1307 Юанҗен (1295-1297)
Даде (1297-1307)
Чең-зуң
Хәәшң 1281-1311 1307-1311 Җида
(1308-1311)
У-зуң
Буйнт]] 1285-1328 1311-1320 Хуаңциң
(1311-1320)
Жен-зуң
Гегән хан 1303-1323 1320-1323 Җиҗи
(1320-1323)
Ин-зуң
Йисн-Төмр 1276-1328 1323-1328 Тайдиң
(1323-1328)
Тайдиң-ди
Ариг-Буга 1230-1328 1328 Тяншун
(1328)
Тяншун-ди
Хошила 1300-1329 1328-1329 Чжишун
(1329)
Ю-җу
Туг-Төмр 1304-1332 1329-1332 Тяньли
(1329-1332)
Вен-зуң
Ринчнбал 1326-1332 1332 уран уга Ниң-зуң
Тоһн-Төмр 1320-1370 1333-1368 Юантуң
(1333-1368)
Шун-ди