Дөрвөлҗин бичиг

Wikipedia талас
(Дөрвлҗн бичг талас туусн)
Одх тал: айлл, хәәвр
Phagspa imperial edict dragon year.jpg

Дөрвөлҗин бичиг (төвдәр ཧོར་ཡིག་གསར་པ་, китдәр 蒙古新字 měnggǔ xīnzì (шин моңһл бичиг), моңһлар дөрвөлжин үсэг) Пагба ламар төвдин бичгәс Юан өнчин төрин улсумудын төлә (моңһл, төвд, китд, уйһр келнә) үүлдугдасн негдемл бичилтә болна.

Тууҗ[ясх | иш ясх]

Тер цагт олзлгдсн худм бичиг баһар сольгдасн уйһр цаһан толһа билә. Тегәд моңһл келнә әс дутуһар илрикүлдег. Дәкәд, Бәәҗң балһсн түрүһәд Китдин, Солңһсин, Төвдин, Моңһлин, Юннана, болн нань чигн хотл балһсн болв. Олн улсин, моңһл ә-зүүһин авцас һалдм нөгә авцта, һолта китд, сәәдчүд болн моңһл залалт хоорнодк хәрлцәнә төр һарһов.

Моңһл богд Хүвлә хан терүнә төвд Сакья шаҗна багш Пагба ламд цуг гүрн төлә шин цаһан толһа бүрдәхәр хандла. Пагба эндкг авъяста келн-бичгин номиг, медгдсн төвдин болн эндекг бичгиг сүүр болулад, китдин моңһл хойрин келмүдт зокулв.

Бичгин уңг-дәңг болвучен, терүһәр бичсин кевтә биш боса, уйһр болн моңлһ кевтә болҗ.

Юникодт[ясх | иш ясх]

Phags-Pa
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+A84x
U+A85x
U+A86x
U+A87x