Бүгдә олн

Wikipedia талас

Олна онлд, нег чигин олн һарһал уга олн Бүгдә олн болхав.

Боломҗин онлад, нег чигин олн һарһал уга йовдл бәәдег зергин харан Бүгдә олн болхав.