Бүгдə олн

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Олна онлд, нег чигн олн һарһл уга олн Бүгдə олн болхв.

Боломҗин онлд, нег чигн олн һарһл уга йовдл бəəдг зергин харан Бүгдə олн болхв.