Бодь

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Бодь - зәрм шаҗт ийр ик цаһан керг кесн, бәәдг әмтин төлә бурхнд мөргсн күн. Хальмг келнд бодь эндкг келәс "бодхи" авсн үг болҗана.