Бембә өдр

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Бембә өдр - Басң Нарн хойр өдрин хоорнд бәәдг өдр. Тер нерн Бембә һарига өдр таана. Йоста зурһадгч долан хонгин өдр бәәнә, зәрм орн-нутгт тавдгч өдр.