Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһан

Wikipedia-с

Тер халх зүүлин нерәдлеһнә селвег өгнә.

Ик болн бичкин үзгүд[кодар ясврлх]

Төргеч киискивыр: -ин, -ын аль -н?[кодар ясврлх]

  • Бичиҗ болхала, -ин деершәнәвидн.
  • Үг эгжег үзгтә сүлтә бәәлхлә, -н бичнәвидн.