Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһан

Wikipedia талас
Одх тал: айлл, хәәвр

Тер халх зүүлин нерәдлһнә селвег өгнә.

Ик болн бичкин үзгүд[иш ясх]

Төргч киисквр: -ин, -ын аль -н?[иш ясх]

  • Бичҗ болхла, -ин деершәнәвидн.
  • Үг эгжег үзгтә сүлтә бәәлхлә, -н бичнәвидн.