Wikipedia:Зүүлин нерәдлеһан

Wikipedia талас

Тер халх зүүлин нерәдлеһнә селвег өгнә.

Ик болн бичкин үзгүд[иш ясх]

Төргеч киискивыр: -ин, -ын аль -н?[иш ясх]

  • Бичиҗ болхала, -ин деершәнәвидн.
  • Үг эгжег үзгтә сүлтә бәәлхлә, -н бичнәвидн.