Аһулһур шилҗх

Basshunter

Wikipedia-с
Basshunter (2008)

Basshunter, Jonas Erik Altberg (1984, Бар сарин 22, Halmstad) нь дуучин.

Бүтээлүүд[ясврлх | кодар ясврлх]

Сингл[ясврлх | кодар ясврлх]

Заалһ[ясврлх | кодар ясврлх]