Аһулһур шилҗх

Әәшл:User mg

Wikipedia-с

Участники в этой категории указали знание языка «малагасийский».

«User mg» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.