Аһулһур шилҗх

Әәшл:User ka

Wikipedia-с

Участники в этой категории указали знание языка «грузинский».

«User ka» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.