Аһулһур шилҗх

Әәшл:User de-AT

Wikipedia-с

Участники в этой категории указали знание языка «австрийский немецкий».

«User de-AT» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.