Аһулһур шилҗх

Әәшл:User ast

Wikipedia-с

Участники в этой категории указали знание языка «астурийский».

«User ast» әңгин халхс

Эн әңглл зөвкн дарук халхсиг аһулҗ бәәнә.