Әәшл:ОХУ-ын холбооны харъяат ангиуд

Wikipedia-с

ОХУ-ын холбооны харъяат ангиуд

«ОХУ-ын холбооны харъяат ангиуд» әңгин халхс

Ниит 7-ас дарук 7 халхс эн әңгллд бәәнә.